Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgodnie z art. 13 – 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu komunikowania się z Tobą. 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą zakresie niezbędnym do zrealizowania poszczególnych celów, do których zostały zebrane